Fréttir

Málþing í Hljómahöll um snjallsímanotkun í grunnskólum

Lýðheilsu- og Menntaráð Reykjanesbæjar munu halda málþing í Hljómahöll þann 27. september nk. undir yfirskriftinni „Snjallsímanotkun og samfélag ungmenna í grunnskólum Reykjanesbæjar“. Helsta markmið með málþinginu er að ræða opinskátt um snjallsímanotkun og samfélagsmiðla með það í huga að stuðla að bættri líðan barna og ungmenna. Með þessu samtali getum við sem samfélag vonandi fundið farsæla lausn á því hvernig best er að haga umgengni við snjallsíma með hag barnanna okkar í forgrunni. Málþingið er milli kl. 14-17 og hefst með fyrirlestrum um málefnið en endar með verkefnavinnu gesta. Fyrirlesarar eru eftirfarandi aðilar: Bergþóra Þórhallsdóttir, verkefnastjóri í upplýsingatækni hjá Kópavogsbæ Daníel Örn Gunnarsson, framhaldsskólanemi Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar Gróa Axelsdóttir, skólastjóri Stapaskóla Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands Skúli Bragi Geirdal, verkefnastjóri hjá Fjölmiðlanefnd Við hlökkum til að sjá ykkur sem flest.
Lesa meira

Ólympíuhlaup ÍSÍ

Þriðjudaginn 12. september fór fram Ólympíuhlaup ÍSÍ hjá Stapaskóla. Nemendur stóðu sig einstaklega vel og lögðu mikið á sig. Hlaupið var ræst klukkan 10:20 og stóð til klukkan 11:20. Krakkarnir áttu að hlaupa eins marga hringi og þau gátu á þessum klukkutíma. Við höfum búið til sérstakan Ólympíuhlaups hring, en hann er tæplega 1,8 km. Veitt voru sérstök viðurkenningarskjöl í eftirfarandi flokkum 1.-4. bekkur 3 hringir (5km) eða meira. 5.-10. bekkur 6 hringir (10,5 km) eða meira Einnig voru veitt sérstök verðlaun fyrir þann árgang sem fór að meðaltali flesta kílómetra. Í ár var það Sjöundi bekkur, sem að fór flesta kílómetra. Stapaskóli hljóp í heild sinni 1555km. Dagurinn gekk virkilega vel fyrir sig, þar sem bæði nemendur og veður stóðu sig frábærlega. Mbkv Íþróttakennarar
Lesa meira

Leikgleði í gegnum sögur og söng

Í vor fengu Leikskólar Reykjanesbæjar sem eru ellefu og bókasafnið styrk úr Sprotasjóð til að vinna sameiginlega að verkefninu Leikgleði í gegnum sögur og söng. Í September fengu starfsfólk leikskólastigs Stapaskóla námskeið með Birte Harksen leikskólakennara sem hefur unnið með málörvandi aðferðir til margra ára. Birte er sérfræðingur verkefnisins og verkefnastjóri verkefnisins er Ólöf Kristín Guðmundsdóttir kennsluráðgjafi á Menntasviði Reykjanesbæjar. Markmið verkefnisins er að styrkja hugtakaskilning, orðaforða, hlustunarskilning og frásagnarhæfni leikskólabarna í Reykjanesbæ með málörvandi aðferðum sem byggja á leik, söng og virkni. Aðferðirnar eru jafnframt til þess fallnar að auka samkennd og styrkja félagstengsl milli barna. Þannig er stuðlað að jafnvægi, öryggi, sjálfstrausti, tjáningarfærni og almennt andlegri farsæld þeirra, enda gefur augaleið að barn sem á auðvelt með að skilja aðra, getur og þorir að tjá sig og líður betur en barni sem á í erfiðleikum með það. Þess má geta að í leikskólum Reykjanesbæjar eru um 30% barna af erlendum uppruna. Því er sérstök ástæða til að leggja áherslu á málörvun til að fyrirbyggja skerta framtíðarmöguleika eða jafnvel félagslega jaðarsetningu síðar á lífsleiðinni. Niðurstöður nýlegra íslenskra rannsókna benda til að leikskólabörn með annað móðurmál en íslensku nái almennt ekki góðum tökum á málinu og hafi oft lítinn og einhæfan orðaforða. Þetta er vandamál sem best er að bregðast við sem fyrst á skólagöngunni þar sem það verður erfiðara við að eiga eftir því sem á líður. Aðferðirnar sem beitt er í verkefninu gagnast vel í þessu samhengi. Þær eru þó ekki sérsniðnar fyrir þennan hóp heldur er þeim ætlað að stuðla að aukinni málfærni og tilfinningalegri farsæld allra barna, óháð því hvort þau séu fjöltyngd eða ekki.
Lesa meira

Skólaþing

Lesa meira

Löggan kom með Blæ

Í síðustu viku fengum við óvænta heimsókn á leikskólastig Stapaskóla. Lögreglan var við venjubundið eftirlit við skólann og ákvað að kíkja inn á flottu krakkana á leikskólastigi Stapaskóla. Ekki nóg með það heldur færðu þau krökkunum á Völusteini Blæ litla, bangsa sem þau munu eiga í leikskólanum alla sína leikskólagöngu. Leikskólinn okkar er Vináttuskóli en Vinátta er forvarnarverkefni sem Barnaheill – Save the Children á Íslandi standa að og gefa út í samstarfi við Red Barnet – Save the Children í Danmörku og Mary Fonden samtökin. Markmið Vináttu er að: efla félagsfærni, styrkja sjálfsmynd, stuðla að jákvæðum samskiptum, efla samstöðu og að koma í veg fyrir einelti innan barnahópsins. Jafnframt byggir verkefnið á ákveðinni hugmyndafræði og gildum sem eru í samræmi við Barnasáttmálann, heimsmarkmiðin og aðalnámskrá. Til að ná sem mestum árangri er mikilvægt að allir sem koma að börnunum séu samstíga, þekki Vináttu og tileinki sér gildin sem hugmyndafræðin byggir á en þau eru: virðing, hugrekki, umburðarlyndi og umhyggja. Þar skipta foreldrar einna mestu máli enda eru þeir fyrirmyndir barna sinna og spegla þeirra viðhorf, framkomu og samskipti. Bangsinn Blær er táknmynd vináttunnar í verkefninu, honum fylgja litlir hjálparbangsar sem ætlaðir eru hverju barni sem tekur þátt í Vináttu. Blær og hjálparbangsarnir tákna traust og vináttu og er ætlað að minna börnin á að passa upp á aðra og að vera góður félagi allra. Litli Blær á heima í skólanum en börnin fá hann með sér heim að lokinni leikskólagöngu.
Lesa meira

Setning Ljósanætur

Í dag fóru nemendur á Óskasteini, elstu deild leikskólastigs ásamt nemendum í 3. bekk og 7. bekk í Skrúðgarðinn til þess að fylgjast með setningu Ljósanætur. Allir nemendur í þessum aldursflokkum innan Reykjanesbæjar mættu saman og var mikið fjör þar sem Friðrik Dór endaði á að halda uppi stemningunni og söng í lokin ljósarnæturlagið við flottar undirtektir hjá öllum. Áður en hann steig á svið hafði Kjartan Már bæjarstjóri okkar sett Ljósanótt formlega og var fáninn dreginn að húni. 7. bekkur tók sig til ásamt 8. bekk deginum áður og sýndu þau frábæra samvinnu í smiðju tíma við að útbúa veifur til að nota á setningunni ásamt fána mertum Stapaskóla. Nemendurnir sáu um að búa til form, sníða og klippa út efni sem þau handlituðu fjólublátt, en sá litur er litur Stapaskóla. Nemendur á Óskasteini höfðu einnig unnið hörðum höndum við að undirbúa hristur sem þau lituðu fjólubláar og var virkilega gaman að sjá hvernig þau nýttu hristurnar á athöfninni. Nemendur stóðu sig með stakri príði og voru skólanum og okkar samfélagi til sóma. Virkilega flottur hópur einstaklinga sem naut sín í gleði og ljóst að við eigum flotta fulltrúa hér í skólanum okkar.
Lesa meira

Starfsdagar að hausti

Starfsdagar að hausti voru viðburðarríkir þetta árið. Starfsfólkið kom til starfa á nýjan leik eftir gott og nærandi sumarleyfi þann 15. ágúst og hófu undurbúning kennslu og sinntu starfsþróun. Í ár fengum við til liðs við okkur tvo sérfræðinga þegar að námi og kennslu kemur, Dr. Mark Leather og Ingvar Sigurgeirsson prófessor. Dr. Mark Leather fór yfir óformlegar aðferðir í námi barna og útikennslu með öllum starfsmannahópnum. Mark hefur mikla og fjölbreytta reynslu þegar að menntun barna og ungmenna kemur en hann sérhæfir sig í útivistar- og upplifunaraðferðum við nám og kennslu. Mark kemur með skemmtilega nálgun við lærdóm og nám og telur að upplifun sé best þegar hún er skemmtileg og innihaldsrík. Starfsmannahópurinn lærði mikið á þessu námskeiði hjá Mark sem mun nýtast í vinnu með nemendum skólans. Þann 18. ágúst kom Ingvar Sigurgeirsson prófessor til okkar en hann hefur leitt okkur áfram við að innleiða teymiskennslu undanfarin ár og mun starfa með okkur í vetur og aðstoða okkur við að ganga í takt. Það er afar gagnlegt fyrir okkur sem skólasamfélag að hafa sérfræðing eins og Ingvar okkur innan handar og aðstoða við næstu skref þegar að teymiskennslu kemur en sú kennsluaðferð er frábær og umlykur allt starf skólans.
Lesa meira