Viðbrögð við samskiptavanda eða einelti

Í Stapaskóla leggjum við áherslu á að allir starfsmenn og nemendur séu meðvitaðir um hvað einelti er, hvernig það birtist og hvernig við samræmum viðbrögð við því. Einelti er ekki liðið undir neinum kringumstæðum og flokkast sem brot á skólareglum. Allt starfsfólk skólans þarf að vera vakandi fyrir líkamlegri, andlegri og félagslegri velferð nemenda. 

Samskiptaáætlun Stapaskóla

Eyðublað - Tilkynning til skóla vegna gruns um samskiptavanda eða einelti

Hvað er einelti?
Einelti er endurtekin athöfn eða hegðun sem er til þess fallin að niðurlægja, móðga, særa, mismuna, útskúfa eða ógna og valda vanlíðan hjá þeim sem hún beinist að. Einelti hefur margar birtingarmyndir en það getur falist í móðgun, særandi orðræðu, ógnun, baktali, útbreiðslu lyga og líkamsmeiðingum svo eitthvað sé nefnt. Stundum er einelti augljóst öllum sem vilja sjá það en oft er það mjög dulið og alls ekki augljóst.

Forvarnir - Hvað geta forráðamenn gert?
Hér er að finna góðan gátlista ef grunur kemur upp um samskiptavanda eða einelti

Meðferð eineltismála
Ef grunur vaknar um einelti er unnið eftir samræmdum verklagsreglum Reykjanesbæjar.


Samskiptateymi Stapaskóla
Í samskiptateymi Stapaskóla sitja deildastjóra eldra stigs, náms- og starfsráðgjafi, þroskaþjálfi og tveir kennarar. Teymið fylgir samræmdum verklagsreglum Reykjanesbæjar í tengslum við viðbragðsáætlun við samskiptavanda eða einelti í grunnskólum. Teymið heldur reglulega fundi, er með fræðslu um eineltismál og heldur þannig áætlun skólans lifandi. Teymið er ráðgefandi fyrir starfsfólk skólans, nemendur og forráðamenn.