Skólahjúkrun

Skólahjúkrunarfræðingar Stapaskóla er Guðfinna Eðvarðsdóttir (gudfinna.edvardsdottir@hss.is)

Guðfinna er með viðveru á mánudögum, þriðjudögum og föstudögum frá kl 09:00 - 14:00. 

Neyðar-/hjálparsímanúmerið er 1717.

Meginmarkmið skólaheilugæslu er að stuðla að því að nemendur vaxi, þroskist og stundi nám sitt við bestu andlegu, líkamlegu og félagslegu aðstæður sem völ er á.

Heilsugæsla skólabarna er framhald af ungbarnavernd. Skólaheilsugæsla vinnur í samvinnu við foreldra/forráðamenn, skólastjórnendur, kennara og aðra sem koma að málefnum nemenda. Farið er með allar upplýsingar sem trúnaðarmál.

 Reglulegar skoðanir og bólusetningar:

1. bekkur:    Hæð, þyngd ,sjónpróf - viðtal lífstíll og líðan.

4. bekkur:    Hæð, þyngd, sjónpróf - viðtal lífstíll og líðan

7. bekkur:    Hæð, þyngd, sjónpróf - viðtal lífstíll og líðan

                     Bólusetning  gegn mislingum hettusótt og rauðum hundum (ein sprauta)

                     Stúlkur fá bólusetningu við leghálskrabbameini (2 sprautur á sex

                     mánuðum)

9. bekkur:    Hæð, þyngd, sjónpróf - viðtal lífstíll oglíðan

                     Bólusetning gegn barnaveiki kíghósta stífkrampa og mænusótt (ein

                     sprauta)

-Ef ástæða þykir til vísar skólahjúkrunarfræðingur nemanda til læknis.

Send er tilkynning heim rafrænt fyrir bólusetningar nemenda (alltaf gert í samráði við foreldra)

Nemendur í öðrum árgöngum eru skoðaðir ef þörf er á. Ef líkur eru á að barnið sér ekki að fullu bólusett þá eru foreldrar hvattir til að hafa samband við skólaheilsugæslu.

Bólusetningar barna eru alltaf á ábyrgð foreldra.

Þeir foreldrar sem þess óska geta fengið viðtal við skólahjúkrunarfræðing.

6-H

Skólaheilsugæsla sinnir skipulagðri heilbrigðisfræðslu og hvetur til heilbrigðra lífshátta.

Byggt er á hugmyndafræðinni um 6H heilsunnar sem er samstarfsverkefni skólaheilsugæslunnar og landlæknis.

Áherslur fræðslunnar eru:

HOLLUSTA – HVÍLD- HREYFING – HREINLÆTI – HAMINGJA – HUGREKKI

OG KYNHEILBRIGÐI.

 Svefn, nesti, skjólfatnaður:

Reglulegur og nægjanlegur svefn er mikilvægur fyrir heilsu og þroska barna. Börn þurfa að sofa 10-12 klst. á nóttu. Skóladagur nemenda er langur, mikilvægt er að borða reglulega og hafa með sér hollt og gott nesti. Einnig er nauðsynlegt að nemendur séu í góðum skjólfatnaði og með húfu og vettlinga.

Tannvernd – fróðleikur og upplýsingar

Slys og veikindi:

Veitt er fyrsta hjálp í skólanum og minniháttar slysum sinnt. Þurfi nemendi að fara á heilsugæslustöð skulu foreldrar/forráðamenn fara með barninu. Mikilvægt er að skólinn hafi öll símanúmer sem hægt er að ná í foreldra á skólatíma barnsins. Ekki er ætlast til að að óhöppum sem gerast utan skólatíma sé sinnt í skólanum.

Ef barn er með greindan alvarlegan sjúkdóm sem getur stefnt heilsu/lífi þess í bráða hættu er nauðsynlegt að skólaheilsugæslan viti af því. Hér er átt við sjúkdóma eins og t.d. sykursýki, bráðaofnæmi, flogaveiki og blæðingarsjúkdóma.

 Lyfjagjafir:

Samkvæmt fyrirmælum Landlæknisembættisins eru sérstakar vinnureglur varðandi lyfjagjafir til nemenda á skólatíma. Þar kemur meðal annars fram að skólabörn skulu ekki fá önnur lyf í skólanum en þau sem hafa verið ávísuð af lækni.

Í engum tilvikum getur barn borið ábyrgð á lyfjatökunni. Ábyrgðin er foreldranna. Börn skulu ekki hafa nein lyf undir höndum nema í algjörum undantekningartilvikum. Slíkar lyfjagjafir geta t.d. verið insúlingjafir sem barnið sér sjálft alfarið um. Foreldar/forráðamenn þeirra barna   sem þurfa að taka lyf á skólatíma skulu hafa samband við skólaheilsugæslu og skipuleggja lyfjagjafir á skólatíma.

 Lús – fróðleikur og upplýsingar

Njálgur – fróðleikur og upplýsingar

Mikilvægt er að meðhöndla smit STRAX